Školní kola v basketbale

15.03.2012 09:00

Termín: v pátek 23.3. od 14hod dívky, v pátek 30.3. od 14hod chlapci. Přihlášky:do 22.3. (dívky) a 29.3. (chlapci) u pana Krajíce nebo Berky. Systém turnaje: hraje se dle pravidel basketbalu, hraje se ve třech hráčích na každé straně, všichni hráči v týmu musí být z jedné třídy, střídání neomezeně během hry, hrací systém a čas určíme podle počtu družstev